Christianslysts venner er en støtteforening

Vennekredsen for Christianslyst består af en kreds af enkeltpersoner med tilknytning eller interesse for netop Christianslyst.

 Chr Lyst Venner

Læs mere om foreningen Christianslyst's venner. Bliv medlem af christianlyst venner

Medlemmerne er på den årlige generalforsamling medbestemmende over, hvad foreningens midler skal bruges til. I 2020 har vennekredsen f.eks. sponsoreret flotte havemøbler og lamper til pejsestuen, samt nye højskolesangbøger.

Medlemsforpligtelser:

  • at betale det årlige kontingent
  • være ambassadør for Christianslyst